Acasă Daily News Cetăţenii Români Minori Peste 16 ani Vor Putea Călători în Străinătate Neînsoţiţi,...

Cetăţenii Români Minori Peste 16 ani Vor Putea Călători în Străinătate Neînsoţiţi, cu Acordul Părinţilor

471
0
Cetăţenii români minori peste 16 ani vor putea călători în străinătate neînsoţiţi

Cetăţenii români minori peste 16 ani vor putea călători în străinătate neînsoţiţi, cu acordul părinţilor

Legea 247/2023 prevede, ca excepție de la regulile actuale, ca cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani să poată călători în străinătate neînsoţiţi, însă numai cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali. Noua lege a intrat în vigoare pe 20 august 2023.

„Prin excepţie (…), cetăţenii români minori care au împlinit vârsta de 16 ani pot călători în străinătate neînsoţiţi, cu acordul părinţilor ori al reprezentanţilor legali, în condiţiile prezentei legi”, prevede aceasta lege.

De asemenea, „prin excepţie (…), minorul care a împlinit vârsta de 16 ani, titular al unui document de călătorie individual sau, după caz, al unei cărţi de identitate, cărţi de identitate simple sau cărţi electronice de identitate, care urmează să se deplaseze în străinătate în vizită la rude sau pentru studii, pentru a participa la concursuri oficiale ori pentru a urma un tratament medical fără de care viaţa ori sănătatea îi este pusă în pericol şi prezintă acte doveditoare în acest sens, poate călători în străinătate neînsoţit de o persoană fizică majoră, dacă prezintă organelor poliţiei de frontieră o declaraţie autentificată a ambilor părinţi sau, după caz, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul ori la care i s-a stabilit domiciliul prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă sau acord notarial, după caz, a părintelui care exercită singur autoritatea părintească în temeiul unei hotărâri judecătoreşti rămase definitivă, a părintelui supravieţuitor sau a reprezentantului său legal, care să cuprindă acordul acestora cu privire la efectuarea călătoriei respective de către minor, la statul sau statele de destinaţie, la perioada în care urmează să se desfăşoare călătoria, precum şi la scopul călătoriei”, mai prevede actul normativ.

Această schimbare aliniază legislația națională cu cea întâlnită în multe state europene și permite copiiilor care au împlinit 16 ani, în special celor ce studiază în străinătate sau care au părinți acolo, să călătorească mai ușor peste granițele României.

Argumentul principal adus în favoarea acestei măsuri este maturitatea la care ajunge un tânăr ce a împlinit vârsta de 16 ani, lucru prezumat, atunci când vine vorba despre responsabilități fiscale sau de răspunderea penală, printre altele, de mai multe acte normative.